AWARYJNE ODKRĘCANIE ZABEZPIECZEŃ ANTYKRADZIEŝOWYCH

Świadczymy usługi awaryjnego odkręcania zabezpieczeń antykradzieżowych.
Posiadamy narzędzia dostosowane do wykręcania wszystkich typów śrub z zabezpieczeniem antykradzieżowym.